Update ontwikkelingen Wijhe


de Mare Wijhe en Wesepe

Fusie openbare scholen in Wijhe officieel
Met ingang van het schooljaar 2020/ 2021 zijn obs Tellegen en obs de Peperhof uit Wijhe officieel gefuseerd. Met deze fusie is de kwaliteit van het onderwijs bij een krimpend aantal leerlingen gewaarborgd. Er wordt sinds dit schooljaar al met regelmaat samengewerkt, kinderen ontmoeten elkaar op de locaties en de leerkrachten weten elkaar te vinden. Om de fusie compleet te maken starten de kinderen daarom vanaf 17 augustus 2020 allemaal op dezelfde locatie. Vanaf dit moment zijn de kinderen van obs de Peperhof en obs Tellegen samen één. Maar met de fusie, de goede samenwerking en één schoollocatie zijn we er nog niet. Welke naam krijgt de school?

‘De Wije’
Is de naam voor de nieuwe openbare basisschool in Wijhe. De Wije is een verwijzing met een knipoog naar Wijhe, de plaats van beide fusiescholen. Wijhe is Salland en dat staat voor samen, handen uit de mouwen steken en nuchterheid. De dialectliefhebber ziet ook ‘Wieje’. ‘Wij’ + ‘Je’ = samen. Kinderen staan er dus nooit alleen voor. Samen ontdekken waar je goed in bent. Hoe je het beste leert.

Het schoolgebouw van De Peperhof aan de Kolkweiden gaat onderdak bieden aan alle kinderen die in augustus voor openbaar onderwijs kiezen in Wijhe. Het gebouw is enigszins aangepast om met een groter volume te kunnen werken en beter tegemoet te komen aan het onderwijsconcept vanuit gepersonaliseerd leren. Daarnaast is de locatie ingericht volgens de kleuren van het nieuwe schoollogo.

‘Elke leerling is uniek. Met eigen ambities en talenten’. Dat zijn de uitgangspunten voor het onderwijsconcept van de De Wije. Elke leerling stelt eigen doelen op en werkt hier in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier naar toe. Zo leren ze de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling. Op woensdag 1 juli om 10.00 werd voor leerlingen, ouders, buurt en andere belangstellende de naam van de nieuwe openbare fusieschool onthuld. Het openbaar onderwijs in Wijhe is klaar voor de toekomst!!

De nieuwe naam voor openbare basisschool de Mare Wijhe

De Mare Wesepe
Is een multifunctionele accommodatie in Wesepe haalbaar? Adviseurs van ICS doen onderzoek naar de financiële haalbaarheid hiervan. Medio juli ontvangt de stuurgroep van het voorzieningenhart Wesepe het rapport van dit onderzoek. Aan de hand van het rapport wordt gekeken welke stappen gezet worden.

mijnplein Wijhe

In Wijhe ligt de tweede versie van de fusie-effect-rapportage (FER) voor bij de leden van de MR. Het bestuur van mijnplein is erg trots op het werk dat de teams hebben verzet de afgelopen maanden. Ondanks coronaperikelen en thuisonderwijs zijn er grote stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het onderwijskundig concept van de nieuwe school.

Het college van bestuur biedt met de FER de onderbouwing van het voorgenomen besluit om de 3 scholen in Wijhe te fuseren tot 1 school. Deze school zal samen met de collega-school van de Mare naar alle verwachting nieuwbouw krijgen op het SPOC-complex in Wijhe.

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *