De plannen om het kindcentrum te bouwen bij het SPOC liggen ter inzage voor inwoners van de gemeente. Iedereen met vragen krijgt persoonlijk een antwoord.
De gemeenteraad neemt een besluit over de locatie van het nieuwe kindcentrum in Wijhe: SPOC.
Scholen en kinderopvang beschrijven een gemeenschappelijke visie voor het kindcentrum en de samenwerking tussen de verschillende partijen.
PC-basisschool Matzer, KBS St. Jozef en KBS De Bongerd, fuseren per 01-08-2021 tot Mijnpleinschool Wijhe.
Scholen en kinderopvang werken samen aan een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 6 jaar en maken afspraken over de overstap van kinderopvang naar school.
De Wijhese scholen werken samen met de Capellenborg aan talentcarrousels voor de bovenbouw. Groep 8 leerlingen van De Wije krijgen de primeur. Er wordt onderzocht of er voor toekomstige carrousels ook een samenwerking met de BSO mogelijk is.
We onderzoeken welke partners – naast opvang en onderwijs – hun intrek willen nemen in het nieuwe kindcentrum.
De Mare, mijnplein, gemeente Olst-Wijhe en de Bieënkorf tekenen een intentieovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed volgens het concept ‘huren als een eigenaar’.
Door middel van een exploitatieplan bekijken we hoe de plannen voor het kindcentrum financieel haalbaar zijn.
Kinderopvang en scholen gaan op zoek naar een gezamenlijk volgsysteem voor kinderen.
Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed voor het concept ‘huren als een eigenaar’ is een feit. We werken aan een (technisch) programma van eisen.
Het nieuwe bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Dat is nodig omdat er volgens het huidige bestemmingsplan niet gebouwd kan worden op de plek van het kindcentrum.
School- en kinderopvangteams ontmoeten elkaar regelmatig om de gezamenlijke visie voor het kindcentrum verder vorm te geven en mee te denken over het programma van eisen.
Het programma van eisen wordt vastgesteld en er wordt een architect gekozen die een voorlopig ontwerp maakt.
Voorlopig ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte gereed.
Aanbesteding voor het kiezen van een marktpartij die het kindcentrum verder gaat ontwerpen en bouwen.
Definitief ontwerp gereed.
De eerste schop in de grond!
Het kindcentrum wordt in gebruik genomen.