Slim samenwerken

Het onderwijs kampt met een tekort aan docenten en krappe budgetten. Zeker op kleine scholen is merkbaar dat de vele taken op relatief weinig medewerkers neerkomen. Docenten willen leerlingen het beste onderwijs bieden, maar lopen tegen grenzen aan. Als kleine scholen samengaan, kan slim worden samengewerkt. Dat geldt voor overheadtaken, maar bijvoorbeeld ook voor extra activiteiten: scholen organiseren activiteiten op koningsdag of een handbaltoernooi niet afzonderlijk, maar samen. Er zijn bovendien kansen om de kwaliteit te vergroten: er is meer ruimte om vakleerkrachten voor bijvoorbeeld muziek, automatisering en bewegen in te zetten. Daar komt een fysiek voordeel bij: door locaties te bundelen verminderen de onderhoudskosten en het energiegebruik. We steken liever geld in de kwaliteit van het onderwijs dan in ‘stenen’.

Optimale ondersteuning
De meeste kinderen ‘rollen’ soepel door het onderwijs, maar dat geldt niet voor alle leerlingen. Als kinderen met problemen kampen, komen die in veel gevallen op school aan het licht. Door alert te zijn, kunnen kleine problemen worden aangepakt voor ze grote impact krijgen. Om dat, in overleg met de ouders, snel te kunnen doen, is het nuttig dat ondersteunende organisaties elkaar makkelijk weten te vinden. Het bij elkaar brengen van expertises binnen de nieuw te realiseren schoolomgeving maakt snel schakelen mogelijk. Dat vermindert zowel emotionele schade bij het kind als op termijn uitval en hoge kosten.

Persoonlijke ontwikkeling
Kinderen brengen een groot deel van de dag op school door. En rondom de schooltijd vaak in de voor- en/of naschoolse opvang. School en opvang kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen in het belang van het kind. Dat wordt landelijk onderkend bij de herziening van de eisen die aan het onderwijs worden gesteld. Op school is er een verschuiving van het traditionele leren naar meer persoonlijke ontwikkeling. En bij de kinderopvang gaat de nadruk van spelen naar ontwikkeling. Ze kunnen elkaar versterken, bijvoorbeeld door op de opvang met elkaar muziek te maken, als vervolg op de muziekles die op school werd gegeven. En praktisch: als school en opvang op hetzelfde terrein zitten, verdwijnen de vervoers- en logistieke problemen.