Nieuwe scholen basisonderwijs Wijhe op het SPOC

We gaan samen met de schoolbesturen mijnplein en de Mare investeren in de bouw van een toekomstgericht kindcentrum Wijhe bij het SPOC. Dit moment komt steeds dichterbij. De scholen van De Mare zijn al gefuseerd en de scholen van mijnplein gaan per 1 augustus 2021 fuseren. Er zijn straks twee scholen die op de SPOC-locatie in Wijhe komen. Hier komt, volgens de besturen van de scholen en de gemeente, de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport maximaal tot zijn recht. De kosten voor het bouwen van het kindcentrum en aanpassingen van de openbare ruimte die daarbij nodig zijn, liggen tussen de 10,3 tot 10,8 miljoen euro. De gemeenteraad besluit rond deze zomer over de investering die hiervoor van de gemeente nodig is.

Een prachtige stip op de horizon voor het onderwijs en de samenleving in Wijhe. Als alles volgens plan gaat, dan kunnen de kinderen van de Wije van de Mare en de mijnpleinscholen rond 2024 naar het toekomstige kindcentrum op het SPOC. Tot die tijd krijgen de kinderen les op de huidige schoollocaties.

SPOC-locatie
In het kindcentrum Wijhe komen straks twee scholen. Het gemeentebestuur en de schoolbesturen hebben niet voor niets gekozen voor de SPOC-locatie. Hier zijn de belangrijkste functies voor een gezonde ontwikkeling van een kind aanwezig. “Het draait hierbij om de combinatie onderwijs met sport, spelen en bewegen. Dit heeft belangrijke voordelen, zoals betere leerprestaties en het bevorderen van een gezond gewicht. Sport, spel en bewegen zijn op deze manier onderdeel van het onderwijs en worden niet meer beperkt tot één à twee speciale sportlesuren”, aldus Marlous Siemelink, bestuurder De Mare. Ook Bart de Grunt, bestuurder van mijnplein, is blij met deze ontwikkeling. “Er is veel overleg geweest om tot dit plan te komen. We zien veel pluspunten. Door bij elkaar in de buurt te zitten versoepelen we onder andere de overgang van kinderopvang en peuterwerk de Bieënkorf naar het basisonderwijs en doordat de Capellenborg dichtbij is ook naar het voortgezet onderwijs, voor die kinderen die voor de Capellenborg kiezen.”

Voorlopig schetsontwerp
De plannen over het kindcentrum op het SPOC hebben we in een memorandum verwerkt en er is een voorlopig schetsontwerp gemaakt om in beeld te krijgen hoe het kindcentrum ingepast kan worden op de SPOC-locatie. Dit voorlopig schetsontwerp is mede ontstaan op basis van gesprekken met de schoolbesturen, de huidige gebruikers van het SPOC en de directe aanwonenden. Hierbij kwamen ook de routes voor voetgangers, fietsers en auto’s en parkeergelegenheid in beeld.

Belangrijk voor gemeente
De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang voor de gemeente Olst-Wijhe. Ton Strien is er vanuit de gemeente als portefeuillehouder onderwijshuisvesting bij betrokken en geeft aan dat de gemeente haar inwoners een aantrekkelijke woonomgeving wil bieden waarin kinderen goed en veilig kunnen opgroeien. “Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Deze leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. En dat is belangrijk, omdat Olst-Wijhe ook aantrekkelijk wil blijven voor jonge gezinnen.”

Lever input inwoners voor de gemeenteraad
Normaal gesproken organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over zo’n belangrijk onderwerp. Dat kan nu natuurlijk niet door het coronavirus. Tot en met 21 april 2021 kan iedereen reageren op de plannen (bestaande uit het memorandum en het voorlopige schetsontwerp) via het reactieformulier. Op 28 april 2021 krijgt iedereen per mail of telefonisch reactie op zijn/haar vraag, tip of opmerking. We bundelen de vragen en antwoorden en geven dit mee aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert op 10 mei over de plannen. Dit gebeurt in de zogenaamde beeldvormende raadsbijeenkomst. Hierin willen de raadsleden zoveel mogelijk informatie krijgen over het onderwerp.

De uitwerking van de gesprekken, de vragen en de antwoorden worden aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt de plannen op 10 mei in een beeldvormende raadsvergadering.

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *