Invulling onderwijs – mijnplein Wijhe

De afgelopen weken is er overleg geweest tussen de MR’n van de drie scholen in Wijhe, de schooldirecteuren en het College van Bestuur (CvB) over de fusie-effectrapportage (FER). Daarnaast zijn de schooldirecteuren en het bestuur samen een dag aan de slag geweest, waar bij vragen als ‘waar staan de scholen op dit moment in het proces?’, ‘wat moet gedaan worden om een goede FER op te leveren?’ en ‘welke zaken hebben de scholen van elkaar nodig in de aanloop naar de nieuwe scholen in Olst-Wijhe?’ besproken zijn.

Op basis van de gesprekken van de afgelopen periode is afgesproken dat de teams verder gaan met invulling te geven aan het onderwijskundig concept. Dit houdt in dat de volgende onderwerpen verder worden uitgewerkt: onderwijs- en leerinhoud, werkvormen, groepsindeling, pedagogiek, didactiek en organisatie.

Daarnaast wordt de visie in de concept-FER verder uitgewerkt. Om de voortgang te toetsen en te bepalen of de resultaten voldoen aan de opdracht, wordt er tussentijds door CvB, directeuren en MR-en met elkaar gesproken.

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *