Gezonde school

Bewegend leren is één van de kenmerken van het hedendaagse onderwijs. Bewegen en naar buiten gaan is veel meer dan een paar uurtjes gym in de week: het is een vast onderdeel van het dagprogramma. De omgeving biedt prachtig lesmateriaal. Op school kun je bij kinderen de kiem leggen om bewegen onderdeel te maken van hun leven. Op de SPOC-locatie zijn de belangrijkste functies voor een gezonde ontwikkeling van een kind aanwezig. Hier komen onderwijs, sport, spelen, bewegen en kinderopvang samen. Dit heeft belangrijke voordelen, zoals betere leerprestaties en het bevorderen van een gezond gewicht. Sport, spel en bewegen zijn op deze manier onderdeel van het onderwijs en worden niet meer beperkt tot één à twee speciale sportlesuren. Er zijn veel pluspunten op deze locatie. Door bij elkaar in de buurt te zitten wordt de overgang van kinderopvang en peuterwerk de Bieënkorf naar het basisonderwijs en doordat de Capellenborg dichtbij is ook naar het voortgezet onderwijs versoepeld.

Wat tref je aan in de school van de toekomst?
– Faciliteiten van het SPOC die er al zijn (theaterzaal, keuken, muzieklokaal)
– Ruimten voor handvaardigheid en gym
– Ruimtes om gezamenlijk te vieren: Sinterklaas, de afscheidsmusical met ouders en de omgeving
– Verschillende ruimtes en manieren van leren, maar ook ruimten waar je kunt samenwerken
– Een natuurlijke en uitdagende schoolomgeving
– Een veilig en overzichtelijk gebouw, waarin je als kind ziet en gezien wordt
– Volop ruimte om je optimaal te kunnen ontwikkelen

Uitstekend, eigentijds onderwijs
In het hedendaagse onderwijs staat centraal dat kinderen worden opgeleid om zelfstandig te functioneren. Rekenen en taal zijn nog steeds belangrijk, maar de snel veranderende maatschappij vraagt ook andere vaardigheden. Zoals improvisatievermogen, zelfstandigheid en de vaardigheid om antwoorden te vinden op allerlei vragen. Je moet voorbereid zijn op beroepen die nu misschien nog bestaan. De kinderen leren soms individueel, vaak samen met anderen. Sommige leerlingen nemen kennis vooral op met hun hoofd, anderen door te doen. Voor beide vormen is op de school van de toekomst ruimte, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een ontwikkeling die wordt vormgegeven in een omgeving bestaande uit leerkrachten, ouders, voorzieningen op het terrein van sport, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en cultuur : “It takes a village to raise a child”!