de Mare Wijhe – structurele samenwerking per augustus 2021

Sinds dit schooljaar 2019-2020 werken beide openbare scholen in Wijhe, obs De Peperhof en obs Tellegen al structureel op meerdere momenten in de week samen. Daarnaast organiseren zij regelmatig gezamenlijke activiteiten. Hierop komen positieve reacties vanuit de kinderen en ouders. Daarom is besloten om per 1 augustus 2020 samen te starten in hetzelfde gebouw. Dat is het moment dat de scholen het nieuwe schooljaar 2020/2021 gezamenlijk starten op één plek. Dit is nog niet dé plek van de nieuwe school.

Onderzoeken
In de afgelopen periode is onderzocht welke locatie geschikt is voor de Mare Wijhe om gezamenlijk per 1 augustus 2020 te gezamenlijk starten.
Hierbij zijn de huidige locaties, obs Tellegen, de Capellenborg en de Peperhof bekeken. De locatie moet tenminste voldoen aan de volgende punten:
– voldoende ruimte voor 160 leerlingen
– mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten voor de hele school
– invulling geven aan het gepersonaliseerde schoolconcept

De keuze
Uit dit onderzoek blijkt dat alleen de Peperhof voldoet aan de drie bovengenoemde punten. In overleg met het schoolbestuur, de MR en de klankbordgroep is besloten dat de school vanaf 1 augustus 2020 start in het gebouw aan de Kolkweiden (gebouw de Peperhof). De school blijft daar tot de nieuwbouw op het SPOC-terrein klaar is.

Bouwen
De komende periode wordt er gewerkt aan een nieuwe schoolnaam, -logo en -merk, herinrichting (binnen en buiten) etc. Naast de gezamenlijk huisvesting wordt ook de samenwerking met de Biënkorf en de Capellenborg verder uitgewerkt. Door de intensieve samenwerking en de bundeling van krachten is het doel om de onderwijskansen van deze leerlingen te vergroten.

‘We willen een frisse, nieuwe start voor alle kinderen, ouders en leerkrachten’

Jantien Hartkamp, schooldirecteur de Mare Wijhe

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *