Waarom doen we dit?

De aanwezigheid van goed en modern onderwijs is van groot belang voor Wijhe en Boerhaar. Tenslotte wil je zeker weten dat je kind het beste onderwijs krijgt, in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving. Voorzien van de beste faciliteiten. Maar als buurtbewoner wil je ook kunnen rekenen op een prettige leefomgeving, waarin ruimte is voor iedereen.

De leerlingenaantallen zijn in het verleden teruggelopen. Ook in Wijhe en omstreken liepen we hier  tegenaan. Dat leidde tot leegstand van schoolgebouwen. Daarbij zijn onze scholen gehuisvest in sterk verouderde gebouwen. De gebouwen voldoen niet meer aan onze eisen. Achterstallig onderhoud zorgt ervoor dat de lesomgeving niet altijd optimaal is…

Dit moet anders. Dat is een feit. Stel dat we alles opnieuw konden inrichten? Hoe zou dat er dan uit moeten zien?

Wij willen één centrale plek in Wijhe creëren waar dagopvang, primair en voortgezet onderwijs, maar ook sport, voor- en naschoolse activiteiten altijd dichtbij zijn. Waardoor uiteenlopende aanbieders, van elkaars kennis, kunde en faciliteiten kunnen profiteren. Zodat sport altijd binnen handbereik is. Zodat de stap van peuterwerk naar de basisschool zo klein mogelijk wordt. Evenals de overstap naar het voorgezet onderwijs. Eén plek waar alles aanwezig is voor het kind… Maar tevens een plek is, die van meerwaarde is voor het hele dorp.

In samenwerking met de scholen, kinderopvangorganisatie en sportclubs geven wij deze plek graag vorm. 

Hoe kwam het tot stand?

Er is met diverse werkgroepen onderzocht hoe we – ook voor de toekomst – kunnen zorgen voor goede en betaalbare voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang. Daarbij werken de schoolbesturen van de Mare en mijnplein nauw samen met gemeente Olst-Wijhe, voortgezet onderwijs De Capellenborg en kinderopvangorganisatie De Bieënkorf.  Met elkaar is toegewerkt naar het beste scenario.

Bekijk het raadsvoorstel, het rapport en alle bijbehorende stukken over ‘Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland’.

Locatiekeuze

Er is niet voor niets gekozen voor de SPOC-locatie. Hier zijn de belangrijkste functies voor een gezonde ontwikkeling van een kind aanwezig. “Het draait hierbij om de combinatie onderwijs met sport, spelen, bewegen en kinderopvang. Dit heeft belangrijke voordelen, zoals betere leerprestaties en het bevorderen van een gezond gewicht. Sport, spel en bewegen zijn op deze manier onderdeel van het onderwijs en worden niet meer beperkt tot één à twee speciale sportlesuren”, aldus Marlous Siemelink, bestuurder De Mare. Ook Bart de Grunt, bestuurder van mijnplein, is blij met deze ontwikkeling. “Er is veel overleg geweest om tot dit plan te komen. We zien veel pluspunten. Door bij elkaar in de buurt te zitten versoepelen we onder andere de overgang van kinderopvang en peuterwerk de Bieënkorf naar het basisonderwijs en doordat de Capellenborg dichtbij is ook naar het voortgezet onderwijs, voor die kinderen die voor de Capellenborg kiezen.”

Doordat de scholen fuseren en rond 2024 overgaan naar het kindcentrum komen de schoollocaties vrij. Dat betekent dat deze worden teruggeven aan de gemeente. Weten wat er met deze locaties gaat gebeuren? Kijk op de website Vrijkomende schoollocaties van de gemeente.

Stand van zaken

Fusies
De benodigde fusies van de basisscholen van de Mare en mijnplein zijn afgerond. Er komen straks 2 basisscholen op de SPOC-locatie in Wijhe: OBS de Wije van de Mare en de fusieschool Wijhe van mijnplein.

Besluitvormende raadsvergadering

We hebben een vragen en antwoorden verzameld en verwerkt als input voor de raad. Zij hebben op 14 juni besluitvormend over dit onderwerp vergaderd en op 5 juli is ook groen licht gegeven door de raad voor de investering die met de nieuwbouw gemoeid is.