‘samen werken aan goed onderwijs in Wijhe’

Waarom één kindcentrum…

Lees meer

Eén vertrouwde plek voor 0 tot 16 jaar

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar.

In Wijhe komt het kindcentrum bij het SPOC en in Olst bij Averbergen.  

Slim samenwerken

Samenwerken is de sleutel tot succes.

Lees meer
Gezonde school

Sport en onderwijs ondersteunen elkaar.

Lees meer
Energiezuinig gebouw

Duurzaam gebouw voor de toekomst

Lees meer

‘Jan van ’t Land, Wijhe ’92’

“Mooie kansen om onderwijs en sport met elkaar te verbinden”

Lees hier alles